SmiNet - uppgradering

2021-09-06

Nu är SmiNet 3 lanserat.

Den stora förändringen i den nya versionen är att klinisk smittskyddsanmälan nu sker genom inloggning med SITHS e-legitimation i första hand. Det är en inloggningsmetod med hög säkerhet men det finns även möjlighet att logga in utan SITHS-kort.

Läs om nya rutiner för olika inloggningsätt här.

Den nya versionen lanserades idag 6 september och det har varit vissa driftstörningar i systemet. Se aktuell information på sidan vi länkar till ovan.