SmiNet - Driftinformation

2021-07-06

Nu kan du återigen anmäla smittsamma sjukdomar elektroniskt i SmiNet.

Från och med den 5 juli gäller nya rutiner kring inloggning i SmiNet. Observera att vårdenheternas lösenord är uppdaterade. Läs mer om hur enheten får lösenordet och hur inloggning går till.