Nyheter från Smittskydd

  • Apkoppor

    Ett fall av apkoppor rapporterat i Sverige.

  • TB-screening asylsökande

    Uppdaterade rekommendationer för screening av latent tuberkulos.