Rutin för inloggning i SmiNet

Efter flera års arbete är en ny systemversion av SmiNet nu lanserad.

Förändringen i den nya versionen är att klinisk smittskyddsanmälan samt paragrafanmälan nu sker genom inloggning med SITHS e-legitimation. Det är en inloggningsmetod med hög säkerhet.

Det finns också möjlighet att logga in med så kallade gruppkonton för de enheter som saknar SITHS-kort. För de som använder gruppkonto gäller fortsatt pappersanmälan vid paragraf ärenden. Paragrafanmälan för utskrift hittas på SmiNets inloggningssida.

Du som har SITHS-kort

>> Här loggar du in i den nya versionen av SmiNet med ditt SITHS-kort. 

Du som inte har SITHS-kort

Vänd dig om möjligt till din lokala SITHS-organisation för att få ett SITHS-kort. Har du inte möjlighet att få ett SITHS-kort måste du/din vårdenhet skaffa ett så kallat gruppkonto. Ett gruppkonto är gemensamt för alla på din vårdenhet. För att få ett lösenord till SmiNet måste du/din vårdenhet kontakta oss på Smittskydd Region Kalmar län genom att mejla smittskydd@regionkalmar.se.

I meddelandet, ange tydligt att det handlar om SmiNetbehörighet samt:

  • Vilket namn din vårdenhet har i SmiNet samt det tidigare lösenordet
  • Ditt namn och telefonnummer
  • Din vårdenhets internpostadress om sådan finns
  • Om internpostadress saknas, ange postadress

Har behandlande läkare brådskande uppgifter till smittskyddet tas kontakt via telefon. Gäller det brådskande uppgifter rörande covid-19 tas kontakt med smittspårningsenheten (covid-19) via telefon.

Reservrutin

Anmälan ska göras digitalt i första hand men inträffar störningar i systemet för att anmäla och anmälaren inte kan vänta med anmälan tills systemet fungerar igen finns det möjlighet att hämta en blankett i pdf-format som skrivs ut och skickas med post till Smittskyddet i Kalmar län (Hus 17 Plan 2, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar). Har behandlande läkare brådskande uppgifter till smittskyddet tas kontakt via telefon.

Kontakt

Frågor om den nya versionen av SmiNet kan skickas till:
Smittskydd funktionsbrevlåda

Smittskyddssjuksköterskor:

Ingrid Gunn 0480-845 37

Tina Danielsson 0480-845 30

Ann-Christine Sjölund 0480-384 94

 

Sidan uppdaterad 2021-09-27