Om oss

Smittskydd och Vårdhygien har som uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården. Arbetet sker genom övervakning, smittspårning, utveckling av vårdrutiner, information och utbildning.

Vi bistår även allmänheten med råd.

Prenumerera på våra nyheter