DC-nytt 2021-04-29

2021-04-29

Diagnostiskt centrum informerar om kundenkät.

Under närmaste dagarna kommer Diagnostiskt centrum skicka ut en enkät till alla våra kunder. Enkäten handlar om hur ni kunder upplever vår service. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att lägga några minuter på att svara på denna. Era synpunkter är viktiga för oss. Ni kan även nå enkäten via följande länk: Kundenkät Diagnostiskt centrum vår 2021 Vi önskar svar senast 17 juni.