Patologilaboratorie

Klinisk patologi tar emot vävnadsprover och bortopererade organ eller delar av organ (så kallade preparat). Så gott som alla operationspreparat undersöks för att utesluta eller påvisa cancer eller dess förstadier. Andra sjukliga processer i kroppen kan också avslöjas genom att de avsätter karaktäristiska störningar i vävnadernas byggnad.

Exempel på prover som lämnas hit:

  • Hudexcisioner
  • Provexcisioner (px)
  • Stora och små operationspreparat

För att ge så goda förutsättningar som möjligt för en korrekt diagnos ska alla prover omhändertas så fort som möjligt efter provtagningen. Det senare sker genom att proverna fixeras (konserveras) i formalin, i en volym som är 20 gånger större än preparatets volym. I vissa fall överförs preparat till Klinisk patologi i ofixerat skick för bedömning och analys.

För detaljerad information om provhantering; se vidare i provtagningsanvisningarna.

Prover som inte är placerade i formalin kan tyvärr inte tas emot på laboratoriet efter klockan 15.15.