Punktionsmottagning

Punktionsmottagningen tar emot patienter med palpabla förändringar och där en remiss för punktion finns.

Punktionstider måndag till torsdag: 10.00, 11.30, 13.30 och 15.30.

Fredagar: 10.00, 11.30 och 13.30.

Finnålspunktion innebär att cellprov tas från en förändring som kan palperas för att kunna hjälpa till med att ställa en diagnos. Punktionen görs med en mycket tunn nål och går vanligtvis mycket snabbt och med i allmänhet ringa obehag för patienten.

För att en patient ska komma till oss krävs en remiss från hälsocentral, privatläkare, någon av klinikerna på våra sjukhus i länet eller Universitetssjukhuset i Linköping. Remitterande läkare läger in en beställning i Cosmic som vi sedan använder när vi kallar patienten till mottagning brevledes. Man kan även ringa och boka tid samma dag i samband med andra planerade undersökningar.

Vid punktion i samband med mammografi, röntgen och thyreoideascintigrafi ska de senare undersökningarna göras före punktionen och de samordnas i möjligaste mån av respektive klinik.

Cosmic-remisser ska läggas under "icke provbundna", se mer under Lathund för elektroniska remisser.