Cytologilaboratoriet

Verksamheten kan indelas i två huvudgrupper; allmäncytologiska prover, till exempel från finnålspunktioner och vätskor och cervixcytologiska prover (indicerade vaginalprover och gynekologiska cellprovskontroller). Laboratoriet har även en hematologisektion och punktionsmottagning.

Cytologilaboratoriet

Prover som analyseras vid cytologilaboratoriet:

 • Benmärg och blod
 • Blåssköljvätskor
 • Borstprover från bronker och gallgångar
 • Cystvätskor
 • Exsudat
 • Finnålspunktioner
 • Gynekologiska cellprover
 • Likvor/cerebrospinalvätska
 • Sköljvätska och sekret från bronk
 • Sputum
 • Urin

Inga färska/ofixerade prover kan tas emot på laboratoriet efter klockan 15.15 (undantag urin och blåsköljvätskor).

Hematologisektionen

Inom hematologisektionen utförs undersökningar på blod, benmärg, likvor/cerebrospinalvätska, exsudat, lymfkörtlar och annan lymfoid vävnad. Man utför både morfologiska och flödescytometriska analyser samt enzymcytokemiska undersökningar, som medger en klassificering av akuta leukemier och lymfom. I vissa fall kompletteras diagnostiken med immunhistokemiska analyser och molekylärbiologiska analyser.

Prover bör anlända till laboratoriet före kl 13.00 provtagningsdagen. Meddela hematologisektionen (0480-813 45) att prover kommer för flödescytometrisk analys. Endast akuta prover tas emot på fredagar och dag före helgdag.