Bårhus och obduktion

Bårhusverksamhet

Bårhus finns förlagt vid Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus samt Länssjukhuset i Kalmar och omhändertar avlidna från sjukhusen och Kalmar län i övrigt. Varje avliden som förs till bårhuset skall åtföljas av ett bårhusmeddelande och transporteras enligt fastställda rutiner. Den avlidna skall transporteras till bårhus så snabbt som möjligt.

För patienter som avlider utanför sjukhuset skall "Journalblad för dödsfall utanför sjukhus" fyllas i.

Önskas avsked i bårhuset så hjälper personal på respektive bårhus till med detta.

Obduktionsverksamhet

Obduktioner utförs vid Länssjukhuset i Kalmar. Om ansvarig läkare skulle önska så kan vederbörande ansvara för och utföra obduktion i Västervik efter överenskommelse med obduktionstekniker.

Obduktioner utförs för att fastställa dödsorsak, kvalitetskontrollera sjukvården, ge rättssäkerhet samt ge hjälp för närstående i sorgearbetet.