Mikroskop.

Klinisk patologi

Klinisk patologi är en länsspecialitet med bårhus, obduktion, cytologilaboratorie, patologilaboratorie samt punktionsmottagning.

Remisser och rutiner

 • Provtagningsanvisningar
 • Remisser och rutiner
  • Bårhus och obduktion

   Bårhusverksamhet

   Bårhus finns förlagt vid Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus samt Länssjukhuset i Kalmar och omhändertar avlidna från sjukhusen och Kalmar län i övrigt. Varje avliden som förs till bårhuset skall åtföljas av ett bårhusmeddelande och transporteras enligt fastställda rutiner. Den avlidna skall transporteras till bårhus så snabbt som möjligt.

   För patienter som avlider utanför sjukhuset skall "Journalblad för dödsfall utanför sjukhus" fyllas i.

   Önskas avsked i bårhuset så hjälper personal på respektive bårhus till med detta.

   Obduktionsverksamhet

   Obduktioner utförs vid Länssjukhuset i Kalmar. Om ansvarig läkare skulle önska så kan vederbörande ansvara för och utföra obduktion i Västervik efter överenskommelse med obduktionstekniker.

   Obduktioner utförs för att fastställa dödsorsak, kvalitetskontrollera sjukvården, ge rättssäkerhet samt ge hjälp för närstående i sorgearbetet.

  • Cytologilaboratoriet

   Verksamheten kan indelas i två huvudgrupper; allmäncytologiska prover, till exempel från finnålspunktioner och vätskor och cervixcytologiska prover (indicerade vaginalprover och gynekologiska cellprovskontroller). Laboratoriet har även en hematologisektion och punktionsmottagning.

   Cytologilaboratoriet

   Prover som analyseras vid cytologilaboratoriet:

   • Benmärg och blod
   • Blåssköljvätskor
   • Borstprover från bronker och gallgångar
   • Cystvätskor
   • Exsudat
   • Finnålspunktioner
   • Gynekologiska cellprover
   • Likvor/cerebrospinalvätska
   • Sköljvätska och sekret från bronk
   • Sputum
   • Urin

   Inga färska/ofixerade prover kan tas emot på laboratoriet efter klockan 15.15 (undantag urin och blåsköljvätskor).

   Hematologisektionen

   Inom hematologisektionen utförs undersökningar på blod, benmärg, likvor/cerebrospinalvätska, exsudat, lymfkörtlar och annan lymfoid vävnad. Man utför både morfologiska och flödescytometriska analyser samt enzymcytokemiska undersökningar, som medger en klassificering av akuta leukemier och lymfom. I vissa fall kompletteras diagnostiken med immunhistokemiska analyser och molekylärbiologiska analyser.

   Prover bör anlända till laboratoriet före kl 13.00 provtagningsdagen. Meddela hematologisektionen (0480-813 45) att prover kommer för flödescytometrisk analys. Endast akuta prover tas emot på fredagar och dag före helgdag.

  • Patologilaboratorie

   Klinisk patologi tar emot vävnadsprover och bortopererade organ eller delar av organ (så kallade preparat). Så gott som alla operationspreparat undersöks för att utesluta eller påvisa cancer eller dess förstadier. Andra sjukliga processer i kroppen kan också avslöjas genom att de avsätter karaktäristiska störningar i vävnadernas byggnad.

   Exempel på prover som lämnas hit:

   • Hudexcisioner
   • Provexcisioner (px)
   • Stora och små operationspreparat

   För att ge så goda förutsättningar som möjligt för en korrekt diagnos ska alla prover omhändertas så fort som möjligt efter provtagningen. Det senare sker genom att proverna fixeras (konserveras) i formalin, i en volym som är 20 gånger större än preparatets volym. I vissa fall överförs preparat till Klinisk patologi i ofixerat skick för bedömning och analys.

   För detaljerad information om provhantering; se vidare i provtagningsanvisningarna.

   Prover som inte är placerade i formalin kan tyvärr inte tas emot på laboratoriet efter klockan 15.15.

  • Punktionsmottagning

   Punktionsmottagningen tar emot patienter med palpabla förändringar och där en remiss för punktion finns.

   Punktionstider måndag till torsdag: 10.00, 11.30, 13.30 och 15.30.

   Fredagar: 10.00, 11.30 och 13.30.

   Finnålspunktion innebär att cellprov tas från en förändring som kan palperas för att kunna hjälpa till med att ställa en diagnos. Punktionen görs med en mycket tunn nål och går vanligtvis mycket snabbt och med i allmänhet ringa obehag för patienten.

   För att en patient ska komma till oss krävs en remiss från hälsocentral, privatläkare, någon av klinikerna på våra sjukhus i länet eller Universitetssjukhuset i Linköping. Remitterande läkare läger in en beställning i Cosmic som vi sedan använder när vi kallar patienten till mottagning brevledes. Man kan även ringa och boka tid samma dag i samband med andra planerade undersökningar.

   Vid punktion i samband med mammografi, röntgen och thyreoideascintigrafi ska de senare undersökningarna göras före punktionen och de samordnas i möjligaste mån av respektive klinik.

   Cosmic-remisser ska läggas under "icke provbundna", se mer under Lathund för elektroniska remisser.

Kontakt

 • Om oss/kontaktuppgifter

  Klinisk patologi tillhör Diagnostiskt centrum och är en länsspecialitet med bårhus och obduktionsverksamhet, patologilaboratorie, cytologilaboratorie med hematologisektion samt punktionsmottagning.

  Laboratorierna och punktionsmottagningen är förlagd vid Länssjukhuset i Kalmar. Bårhus finns förlagt vid länssjukhuset i Kalmar samt Västerviks sjukhus. Obduktioner utförs oftast vid länssjukhuset i Kalmar.

  Öppettider: 07:30-16:00 måndag till fredag, ej röda dagar. Dag före helgdag kan ha avvikande öppettider, kontakta laboratoriet för mer information.

  Prenumerera på våra nyheter

  Basenhetschef: Tomasz Gorecki
  Medicinskt ansvarig: Tomasz Gorecki
  Avdelningschefer: Hanna Arvidsson  Mia Hälleros
     
  Verksamhet Adress Telefon
  Obduktion och bårhus, 
  Kalmar
  Hus 17, plan 2
  Länssjukhuset i Kalmar

  0480-812 52*

  Bårhus, Västervik

  Hus 05, plan 3
  Västerviks sjukhus

  0490-861 51

  Cytologilaboratoriet

  Hus 17, plan 3
  Länssjukhuset i Kalmar

  0480-812 43

   Patologilaboratoriet

   Hus 17, plan 3
  Länssjukhuset i Kalmar

  0480-812 43

   Punktionsmottagning

   Hus 17, plan 3
  Länssjukhuset i Kalmar

   0480-811 83

   Hematologisektionen

   Hus 17, plan 3
  Länssjukhuset i Kalmar

   0480-813 45

   *fax 0480-44 82 54

  Faktureringsadress: 1555001