Mikrobiologiska laboratoriets provtagningsanvisningar

Rutiner vid särskilda provtagningsmaterial och frågeställningar

*Ackrediterad analys. Avdelningen är ackrediterad enligt ISO/IEC 15189.

Övrig information