Skicka prover till oss

Prover för mikrobiologisk diagnostik ska, inom länet, skickas med ordinarie provtransportväskor.

På länssjukhuset kan rörpost användas under mikrobiologiska laboratoriets öppettider. Det går också bra att komma till oss för att lämna provet i avsedda skåp utanför vår ingång.

Blododlingar lämnas på Klinisk Kemi direkt efter provtagning.

För prov som ska skickas med post gäller särskilda föreskrifter som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida (pdf).
Prov för mikrobiologisk diagnostik ska skickas enligt instruktion för "biologiskt ämne, kategori B".