Remisser

De flesta av våra kunder använder Cosmic för att skicka remisser och ta emot svar till och från oss. För de kunder som inte har tillgång till Cosmic hänvisar vi till våra pappersremisser och papperssvar.

Information om beställning i Cosmic. 

Pappersremiss

Vår pappersremiss finns att beställa från Centralförrådet,
artikelnummer: 6333 eller kan skrivas ut via länk nedan.

Ett prov per remiss (vissa undantag finns såsom MRSA screen, Kärnantikroppar inkl. ENA-screen och Blodsmitteanalyser).

Provet märks med nummerlapp från remissens nederkant (=providentitet, PRID). Omärkta prov kan inte analyseras. Speciella märkningsrutiner gäller för vissa analyser. Detta framgår i så fall i provtagningsanvisningarna. Vid utskrift och användning av Mikrobiologens remiss via länk märk provrör tydligt med patientidentitet.

Varje remiss måste innehålla:

  • Patientidentitet eller motsvarande
  • Fullständig adress till den som ska ta emot svaret
  • Ansvarig läkare
  • Relevant klinisk information
  • Uppgift om önskad analys
  • Remissen åtföljer provet vid transport till laboratoriet

Använd gärna blank konsultremiss vid frågeställning som kräver vidarebefordran till annat laboratorium.