Prover som skickas till externa laboratorier

Mikrobiologiska prov som skall analyseras på externt laboratorium skickas till Mikrobiologen eller till närmre laboratorium för kemi inom länet (Oskarshamn eller Västervik), där ompackning och vidarebefordran sker.

Region Östergötland
Labmedicin Skåne
Region Kronoberg
Folkhälsomyndigheten
Karolinska Universitetslaboratoriet
Akademiska Sjukhuset Uppsala
Region Örebro Län
Mikrobiologi Halland
Laboratoriemedicin Sahlgrenska