Anonymitet vid provtagning

Grundregeln är att provtagning alltid ska ske med full patientidentitet till laboratoriet för att undvika allvarliga förväxlingar!

Detta gäller även vid provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar, som till exempel Klamydia (Chlamydia trachomatis). Personalen på laboratoriet har naturligtvis samma skyldighet att upprätthålla sekretessen som annan sjukvårdspersonal.

Rätt till anonym provtagning föreligger endast vid provtagning av HIV-test (SOFS 2005:19). Anonymitetsskyddet bortfaller om resultatet av provtagningen visar att patienten är HIV-smittad. Är provet negativt så har patienten möjlighet att behålla anonymiteten.

Kodning av laboratorieremisser för patient med pappersjournal

Ange socialstyrelsekod (födelseår+ 4 sista siffrorna) på remissen. Observera att detta ej är en helt säker identifiering och ska kompletteras med att nummeretikett från remissens nedre del klistras dels i journalen och dels på remissens övre del i avsedd ruta (så att detta unika nummer medföljer svaret.)

Kodning av laboratorieremisser för patient med Cosmicjournal

Kan endast göras genom att patienten erhåller ett reservnummer.