Mykoplasmadiagnostik

Från och med 2019 särredovisas inte mycoplasma pneumoniae-analysen som utförs som del av diagnostik för atypisk pneumoni.