Influensa och RSV

Statistik Kalmar Län 

uppdaterad 2020-03-31

Då Influensa/RSV-säsongen är i princip över uppdateras inte denna statistik vidare.

Fördjupad information gällande influensa- och RSV-läget i Sverige finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Influensaövervakning

RSV-övervakning