Covid-19 / SARS-CoV-2

Statistik Covid-19 Kalmar län

Uppdaterat 2020-05-08 08:10

 

Fördjupad information gällande Covid-19 / SARS-CoV-2 i Sverige finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.