Om oss

Mikrobiologiska laboratoriet

Mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset i Kalmar är en medicinsk servicedisciplin som bedriver en länsövergripande verksamhet.

På laboratoriet utförs diagnostik av mikroorganismer; bakterier, virus och svampar, vilka kan orsaka allvarliga infektioner. Vår verksamhet omfattar påvisande av smittämnen i patientprover genom odling, förekomst av antigen, antikroppar eller DNA/RNA.

På laboratoriet arbetar läkare med specialistkompetens inom klinisk bakteriologi, ST-läkare, mikrobiologer, biomedicinska analytiker och laboratorietekniker.

Vi deltar i omfattande externa nationella och internationella kvalitetssäkringsprogram. Dessutom utförs fortlöpande intern kontrollverksamhet av instrument och metoder för att garantera en hög analyskvalitet.

Prenumerera på våra nyheter