Svarstider

Vår målsättning är att leverera svar och underhandsbesked så snabbt som möjligt.

Vid relevanta fynd från normalt sterila lokaler lämnas alltid telefonbesked vid upptäckt. Pga snabbare metodik kan för vissa blododlingar preliminär art-och resistensbestämning lämnas redan senare samma dag . Kontrollera därför patientens provsvar även eftermiddagar.

Preliminärsvar skickas när det bedöms kunna bidra till förbättrad handläggning av patienten eller snabb konfirmation av att korrekt behandling har inletts. För prov från primärvården lämnas inte rutinmässigt preliminärsvar för odlingsprov från icke-sterila lokaler.

Våra svar skickas med post två gånger per vardag till kunder som inte använder Cosmic. Digitala svar via Cosmic skickas var tionde minut.