Externa analyser i Cosmic

Rutin för inskrivning av externa analyser i Cosmic, där numeriskt resultat saknas, skall texten "Se kommentar" skrivas in som resultat. Högerklicka i resultatfältet för att göra "Enskild kommentar" tillgängligt, där textsvaret (inkl. eventuell kommentar, enhet och referensvärde) skall skrivas in. Originalsvaret skall även skannas in i KIBI Base

Om något analysnamn/provsvar saknas, skicka avidentifierad kopia till Cosmicansvarig på Mikrobiologen för definition av analysnamnet.