Beställning av streckkodsetiketter med adressuppgifter

Du beställer streckkodsetiketter med adressuppgifter av Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.

Beställning av streckkodsetiketter med adressuppgifter avsedd för pappersremisser till laboratorium och blodcentraler skickas till Klinisk kemi och transfusionsmedicin.

Din beställning måste innehålla följande:

  • Ett A4-ark med etikett med adressuppgifter och kod som önskas
  • Antal etiketter som önskas
  • Namn och telefonnummer på beställaren
  • Kostnadsställe/fakturamottagare för beställaren

Skicka beställningen till

Sekreterarexpeditionen
Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Telefon: 0480-811 26