Personal på Klinisk kemi och transfusionsmedicin.

Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Vi bedriver verksamhet inom klinisk kemi och transfusionsmedicin på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Rutiner, riktlinjer och anvisningar

Informations- och beställningsmaterial

Kontakt