Information till privata vårdgivare och primärvård

I vårt informationsmaterial "Information till nya vårdgivare" finns uppgifter på kontaktpersoner, information om provtransporter samt länk till provtagningsanvisningar.