Lathund inför remiss till Fysiologiska kliniken

För att kunna skicka remiss till Fysiologiska kliniken i Kalmar måste man välja enlig följande i Cosmic:

1. Klinisk fysiologi Kalmar – för fysiologiska undersökningar
2. Nuklearmedicin Kalmar – för nuklearmedicinska undersökningar
3. Neurofysiologi Kalmar – för neurofysiologiska undersökningar

För att veta vilka undersökningar som hör till respektive sektion har vi gjort en lathund som finns här.