För vårdpersonal

Personal vid provtagande enhet

Information och blanketter för vårdpersonal, samt information att delge patienter.
(Biobank Sverige)

Personal vid biobank/laboratoriemedicin

Information och blanketter för vårdpersonal, samt information att delge patienter.
(Biobank Sverige)