Att ge vidare till patient

Samtyckesbegränsning – Nej talonger

I samband med provtagningen blir patienten/provgivaren tillfrågad om samtycke.

Om patienten/provgivaren är osäker och vill tänka över sitt beslut rekommenderar vi att de samtycker till att spara provet tills vidare. De kan senare när som helst ändra sitt samtycke genom att skicka in en undertecknad nej-talong.

På Biobank Sverige finns Nej-talonger på svenska och andra språk.