Intyg

Sjukskrivning

Vid nydebuterad diabetes kan sjukskrivning bli aktuell, för att underlätta och säkerställa patientens möjligheter till ökad kunskap och förståelse för sin sjukdom.

Vid graviditet kan sjukskrivning bli aktuellt redan tidigt i förloppet. Detta kan ske vid insulininställning eller instabilt diabetesläge då det kan finnas risker för moder och/eller barn.

Körkort

Diabetespatient som insulinbehandlas måste ha kunskap om varningstecken på lågt blodsocker för att inneha körkort. Dessutom ska sjukdomen vara välinställd och behandlingen i övrigt fungera bra. Vid insulinbehandling är det framför allt risken att bli medvetslös på grund av för lågt blodsocker som innebär en trafikfara.

Patient med typ 1-diabetes får i regel inte inneha körkort med behörigheterna C, CE, D, DE eller ha taxiförarlegitimation. Om en person insjuknar i typ 1-diabetes upphör hens möjlighet att inneha dessa behörigheter. Däremot är en välinställd person med diabetes typ 2 inte förhindrad att få dessa behörigheter samt taxiförarlegitimation även om man har insulinbehandling. För fortsatt innehav måste man med jämna mellanrum lämna in nytt läkarintyg. Av patienten krävs täta blodsockerkontroller.

Medicinska krav för diabetiker finns angivna på Transportstyrelsens hemsida.

I Cosmic finns möjlighet att skicka in ett digitalt läkarintyg via Webcert till Transportstyrelsen (SITHS-kort krävs). Man hittar intyget i Cosmic under: Ny blankett/ Intyg/Körkort/Läkarintyg diabetes.

Synprövning

Synundersökning krävs vid utfärdande av körkortsintyg. Undersökningen utförs av intygsskrivande läkare i primärvården (oftast för typ 2 diabetespatienter) eller på respektive diabetesmottagning (oftast för typ 1 diabetespatienter) där patienten följs upp.

Patienten som bär glasögon eller linser skall ta kontakt med optiker innan läkarbesöket för att göra synundersökning och erhållaintyg om synprövning enligt mall på Transportstyrelens hemsida.

Patienten som har känd ögonsjukdom relaterad till diabetes skall ta kontak med berörd ögonklinik för att få synundersökning utförd. Vid avancerad retinopati (proliferativ retinopati eller omfattande laserbehandlingar) eller signifikanta maculaödem skrivs synityget av ögonläkare vid respektive ögonklinik. Synrövningsintyg skickas därefter direkt till Transportstyrelsen.

Om patienten inte varit på ögonbottenscreening enligt Socialstyrelsens riktlinjer inom tre år vid intygsskrivande skall patienten själv ta kontakt med respektive ögonmottagning för ögonbottenfotografering. Därefter får körkortsintyget/synprövningsintyget utfärdas enligt ovannämnda rutiner.

Intyg vid utlandsresa

Vid säkerhetskontrollen på flygplatser ska mediciner i flytande form, som exempelvis insulin, visas upp. Man bör även visa upp reseintyg, recept eller originalförpackningar.