Barndiabetes

Tänk på täta återträffar

Efter insjuknandet i typ 1 diabetes följs barnet upp med täta återbesök som glesas ut under det närmsta halvåret. Regelbundna kontroller sker sen med läkarbesök var 3:e månad enligt det nationella vårdprogrammet för barn och ungdomsdiabetes.

En gång årligen sker en undersökning med status och kontroll av bla celiaki och thyroideaprover. Extra insatser såsom diabetesskola, läger m.m. sker dessemellan.