Infektioner

Feber

Vid akuta febersjukdomar kan även patienter med kost- och tablettbehandling tillfälligt behöva insulin. I regel minskar aptiten och därmed matintaget, men insulinbehovet ökar med ungefär 25% för varje grad över 38 grader p g a ökad förbränning och hormonell stress.

Vid Metforminbehandling ska patienten informeras om att tillfälligt avbryta behandlingen.

Gastroenterit

Vid akut maginfektion ska insulindoserna aldrig upphöra trots kräkningar och diarré. Viktigt med täta blodsockermätningar som får styra insulindosen. Ketoner i blod bör kontrolleras. Som grundregel gäller oförändrad insulindos, men vid magsjuka med feber och kräkningar kan ibland insulinbehovet öka kraftigt. Vätska och näring behövs för att motverka ketoacidos. Vid ketoner i blod >1,5 mmol bör patienten kontakta vården. Ibland krävs inneliggande vård.

Vid ev Metforminbehandling ska patienten informeras om att tillfälligt avbryta behandlingen. Undvik samtidig behandling med ACE-hämmare och/eller NSAID.