Stöd till arbete med Demensprogrammet/Vårdprogram

Demensprogrammet har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelser och landstingsstyrelse i Kalmar län. Syftet är att personer med demenssjukdomar ska ha tillgång till en god och jämlik omsorg och vård oavsett var man bor i Kalmar län.

Varje hälsocentral har en demenssjuksköterska som tillsammans med läkaren utreder om personen har en demenssjukdom. Även andra yrkeskategorier deltar vid behov i utredningen.

Hälsocentraler i Kalmar län för rådgivning och eventuell utredning (Länk 1177.se)

 

Omsorgs och vårdprogram för personer med demenssjukdomar i Kalmar län