Information kring tandvårdsstöd

Information till läkare angående intyg för tandvårdsstöd

Instruktioner för intyg F-tandvård - Cosmic

Mer information

Tandvårdsstödet på 1177 -Informationsbroschyrer och vårdutbildning

Tandvårdsstöd - En lathund för vårdpersonal

Har du funderingar?

Kontakta:
Camilla Ohlsson
Nathalie Persson