Vårdriktlinjer och behandlingsstöd

Här hittar du rutiner och riktlinjer för vårdarbetet och som behöver nås av aktörer utanför Region Kalmar län, exempelvis privata vårdgivare.

Övriga vårdriktlinjer

 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård

  Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning för alla som arbetar i hälso- och sjukvården.

  Visionen är att alla som arbetar i hälso- och sjukvården i varje patientmöte ska ha tillgång till bästa möjliga kunskap. Målet är god och jämlik vård i hela landet.

  Det kliniska kunskapsstödet består av totalt 350 riktlinjer i 25 olika ämnesområden och är tänkta som stöd till primärvården, riktat till alla yrkeskategorier. Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfarna kollegor i hela Sverige.

  Till webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd

  Kontaktpersoner Region Kalmar län

  Patrik Glasberg, bitr primärvårdsdirektör Primärvårdsförvaltningen 0480-410 394

  Chris Landergren, medicinsk rådgivare, Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård 0480-81295

  Vid synpunkter på det nationella innehållet eller vid frågor om funktioner i kunskapsstödet, mejla till nationella funktionsbrevlådan som nås genom funktionen "kontakt" på webbplatsen. 

  PPT-presentation

  PPT-stöd för information till medarbetare

 • Vårdens styrdokument (Länk till Region Kalmar läns intranät)