Uppdrag och avtal fysioterapi

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOF.

Som fysioterapeut kan du bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Denna verksamhet finansieras av Region Kalmar län via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutats av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Regioner och Fysioterapeuterna. Den nationella taxan framgår av förordningen om ersättning för fysioterapi (1994:1120)

Riktlinjer och rutiner

Blanketter

Uppsägning av avtal

Ändringsanmälan

Ersättningsetablering

Ersättning - anmälan om försäljning

Ersättningsetablering, blankett

Anmälan om tillfälligt vikariat/ledighet

Anmälan om tillfälligt vikariat

Särskilt arvode

Särskilt arvode - ansökningsblankett

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode 
(Observera att beloppen ej är de aktuella i vägledningen)

Arvodeskategori A- och B-mottagning

Enligt förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår av 3 § vilka krav som ställs på sjukgymnast/fysioterapeut för att ersättning ska kunna utgå enligt arvodeskategori B.

Förordningen om ersättning för fysioterapi

Anmälan och utredning om arvodeskategori

Beställa dator, skrivare, dikteringsmodul mm.

IT-produkter med priser