Vårdavtal

Vårdval

Vårdvalen är fria att söka under förutsättning att förfrågningsunderlaget kan uppfyllas. Vilka vårdval som finns annonseras via Valfrihetswebben och specificeras nedan. Har du frågor gällande vårdval kan du maila till Bestallarenheten@regionkalmar.se.

Vårdavtal/Samverkansavtal

Har du frågor eller är intresserad av att teckna vårdavtal med regionen kan du maila till Bestallarenheten@regionkalmar.se. Beskriv vilken verksamhet det gäller och ungefärlig omfattning samt placeringsort.

Regionen gör därefter en bedömning och om behovet finns en upphandling.

Det enda sätt du kan få ett samverkansavtal är genom att du köper en ersättningsetablering. Information om etableringar som är till försäljning och hur detta går till finner du på regionens leverantörsportal.

Befintliga vårdavtal specificeras nedan.

 

Här finner du information kring hur Region Kalmar län hanterar leverantörers personuppgifter Hantering av leverantörers personuppgifter

Fysioterapeuter

Privata specialister