Verktygslåda för Case Management

CM-personen har sina professionella och medmänskliga verktyg att använda och ta till i relationen med klienten. Här samlar vi de formella verktyg som behövs för uppdraget.

I sin utbildning har CM fått kunskap om hur manualerna ska användas för att metoden Integrerad Psykiatri ska vara evidensbaserad.

Stöd i arbetet

Informationsmaterial bildspel
Att använda för spridning av information om Case management. 

Broschyrer

Kommunvisa broschyrer att användas av CM för information till klient m.fl.:

Emmaboda - Högsby - Kalmar - Mörbylånga - Mönsterås - Oskarshamn

Manual - Case Managment och resursgruppsarbete, Version 3
Finns att ha som stöd i arbetet.

Modellen för CM kvalitetssäkras

Genom en årsberättelse, nöjdhetsenkät och kontinuerlig granskning av programtrohet upprätthålls metoden.

Övriga blanketter

Bedömningsintervju (förslag)

Samtyckesblankett

Tidiga tecken

Avslutande av CM-uppdrag