Ledning för Case Management

Operativ ledningsgrupp

består av chefer med arbetsledarskap för CM-personer.

Operativa ledningsgrupper finns för psykiatri och socialtjänst i mellersta och södra länet. De kan leda och påverka utvecklingen i verksamheten. 

Regional CM-grupp

Detta är en arbetsgrupp som för utvecklingen vidare inom vård- och stödsamordning (CM). Gruppen består av cheferna i den operativa ledningen och en CM-person från respektive mitt och söder. Samarbetet sker mellan Regionen i Kalmar och Oskarshamn och kommunerna Högsby, Oskarshamn och Mönsterås samt Kalmar, Mörbylånga och Emmaboda.