Uppföljning och utvärdering

Efter avslutad träningsperiod i bassängen kommer en sammanfattning till remittent med uppgift om antalet träningstillfällen och resultat av träningen.

Remitterande fysioterapeut /sjukgymnast ansvarar för uppföljning av bassängträningen

Vid behov av ytterligare träningsperiod måste utvärderingen av den första träningsperioden visa sig vara effektiv och med förbättrat tillstånd för patienten.

Har patienten uteblivit från träningen 2 gånger utan att meddela sig skickas information till remitterande fysioterapeut/sjukgymnast som informerar patienten att träningsperioden är avslutad.