Om träningen

Träningsprogram

Remittent skickar kopia på individuellt utformat träningsprogram tillsammans med remissen.

Du är välkommen till bassängen för att introducera och följa upp dina patienter. Boka tid på telefon: 0480-81473

Träningsperiod

En träningsperiod är upp till 10 veckor.