Anmälan till träning i rehabbassängen

För att påbörja träning i bassäng krävs remiss av en fysioterapeut/ sjukgymnast. Remissen utgör en personlig delegation mellan fysioterapeut/sjukgymnast och personalen vid Rehabbassängen.

Anmälan görs i Cosmic/hydrojournalblad. Remissen ska vara korrekt ifylld för att garantera patientens säkerhet och behandlingsresultat. Ofullständiga uppgifter innebär återsändning till remitterande fysioterapeut/sjukgymnast.

Remissen bedöms och vid behov kommer kompletteringar att begäras. Rehabbassängens personal kan begära att remittent kommer till bassängen för att introducera träningen för patienten.

Ny remiss tas inte emot innan pågående period är avslutad.

Förtur

Förtur kan ges till de patienter där det finns en uppenbar risk för komplikationer, exempelvis postoperativa och posttraumatiska tillstånd. Patienter med förtur kommer att erbjudas träningstid inom 10 dagar.