Rutin för egenvård i Rehabbassängen LSK

Patienten ska ha genomgått minst en behandlingsperiod i bassängen och ska självständigt eller med hjälp av personlig assistent/anhörig klara ADL och på ett tryggt och säkert sätt själv kunna utföra sin träning i bassängen. Fysioterapeuten/sjukgymnasten gör bedömningen om egenvård tillsammans med patienten.

Fysioterapeuten/sjukgymnasten fyller i "Anmälan till egenvård" som sedan personen lämnar i receptionen i Hus 13 på Länssjukhuset i Kalmar. Kostnad för egenvårdsträning i bassäng är 300 kronor för fem gånger eller 600 kronor för 10 ggr. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet och egenvårdsträningen är inte sjukvårdande behandling. Träningstider bokas på Rehabbassängen.

Personen kan gå på egenvård max ett år utan ny bedömning och uppehåll i träningen kan göras i högst sex månader utan ny bedömning. För person som önskar/behöver ny bedömning av sitt tillstånd eller förändring av sitt program erbjuds detta som sjukvårdande behandling av den legitimerade personal som bedömt egenvård.