Allmänt om egenvård i bassäng

Patient som gått på sjukvårdande behandling kan efter bedömning av fysioterapeut/sjukgymnast hänvisas till att träna på egenvård. Personen ska ha genomgått en behandlingsperiod i bassängen och ska självständigt eller med hjälp av personlig assistent/anhörig klara ADL och på ett tryggt och säkert sätt själv kunna utföra sin träning i bassängen.

Vad gäller kring egenvård?

Egenvård är hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (1982:763). Källa: SOSFS 2009:6. Bedömning, planering och uppföljning av egenvård är Hälso- och sjukvårdsåtgärd. Källa: Socialstyrelsens meddelandeblad juni 2009.

Egenvård gäller när patienten på ett tryggt och säkert sätt, själv eller med hjälp, kan utföra sitt träningsprogram och vårdgivaren i samråd med patienten inte ser något behov av stegring eller förändring av programmet.

Bedömningen, inklusive riskanalys, samt planering görs av legitimerad personal och ska dokumenteras i journal. Den som har gjort bedömningen ansvarar för att egenvården omprövas om förutsättningarna ändras. Egenvård ska följas upp regelbundet om det inte är uppenbart obehövligt. Patienten ska informeras om vad egenvård innebär och om sitt eget ansvar.