Suicidprevention

I Kalmar län pågår bred samverkan kring självmordsförebyggande arbete.

Tillsammans förebygger vi självmord i Kalmar län

Ett länsövergripande handlingsprogram har tagits fram för att förebygga självmord. Handlingsprogrammet innehåller bland annat förslag på kompetenshöjande insatser samt förslag på riktade insatser och uppföljning.

Vårdförlopp Suicidprevention (VFSP)

Som första län i Sverige har Region Kalmar län i samverkan med blåljusverksamheterna tagit fram ett vårdförlopp för suicidprevention (VFSP). Vårdförloppet innebär bl.a. tydligare involvering av närstående, nya arbetssätt, blåljus- och remissmallar, förbättrad uppföljning av suicidnära samt kompetenshöjande insatser för medarbetare för att kunna identifiera och hänvisa suicidnära personer till vård på rätt vårdnivå.

Mer om VF Suicidprevention för externa samarbetspartners här.

Efterlevandestöd vid suicid

I Kalmar län pågår just nu ett länsövergripande arbete för att ta fram rutiner för efterlevandestöd vid suicid. På den här sidan har vi samlat sådant som kan vara av nytta för dig som förlorat en närstående i suicid, men också för dig som försöker stötta någon . 

Digital utbildning för blåljuspersonal som möter suicidnära personer

Här får du som medarbetare i blåljusverksamhet bland annat får lära dig mer om vad som händer i en person som har självmordstankar, vilka rutiner som finns i vårt län för att fånga upp och ta hand om självmordsnära, hur du på ett bra sätt kan bemöta någon som har tankar på att ta sitt liv och hur viktigt det är att vi inte tappar bort de närstående.

Internationella suicidpreventiva dagen

Den 10 september går många aktörer i Kalmar län ihop för att gemensamt sätta arbetet med suicidprevention på agendan men också för att minnas de som inte längre finns hos oss.

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

Sedan januari 2016 pågår en omfattande utbildningssatsning på MHFA (Mental Health First Aid) i Kalmar län. Instruktörer har utbildats i fyra omgångar och MHFA-kurser erbjuds nu av Region Kalmar län, Studenthälsan (Linnéuniversitetet), TM Utbildning AB och länets samtliga tolv kommuner. Totalt har länet nu över tusen förstahjälpare.

Mer information om metoden här.

Du som har gått MHFA-utbildningen har en oerhört viktig roll, inte minst nu under corona-pandemin. Konkreta tips på vad man ska tänka på och hur man kan ställa frågor om psykisk ohälsa, men även självmordstankar, finns här

Psyk-E bas Suicid

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Utbildningen består av 20 filmade föreläsningar täcker olika teman som forskning och prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper, psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad självmordsrisk samt existentiella och religiösa aspekter på självmord.

Anställda inom Region Kalmar län når utbildningen här.

YAM - Youth Aware of Mental Health

För att främja psykisk hälsa och förebygga suicidförsök bland länets högstadieelever, har fem av länets kommuner (Nybro, Högsby, Västervik, Emmaboda och Kalmar) i samverkan med Region Kalmar län utbildat medarbetare i den evidens- och klassrumsbaserade metoden YAM.

För mer information om utbildningsinsatsen, kontakta respektive kommun.

Kontakt