Suicidprevention

I Kalmar län pågår bred samverkan kring självmordsförebyggande arbete.

Tillsammans förebygger vi självmord i Kalmar län

Ett länsövergripande handlingsprogram har tagits fram för att förebygga självmord. Handlingsprogrammet innehåller bland annat förslag på kompetenshöjande insatser samt förslag på riktade insatser och uppföljning.

Vårdförlopp Suicidprevention (VFSP)

Som första län i Sverige har Region Kalmar län i samverkan med blåljusverksamheterna tagit fram ett vårdförlopp för Suicidprevention (VFSP). Vårdförloppet innebär bl.a. tydligare involvering av närstående, nya arbetssätt, blåljus- och remissmallar, förbättrad uppföljning av suicidnära samt kompetenshöjande insatser för medarbetare för att kunna identifiera och hänvisa suicidnära personer till vård på rätt vårdnivå.

Mer om VF Suicidprevention för externa samarbetspartners här.

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

Sedan januari 2016 pågår en omfattande utbildningssatsning på MHFA (Mental Health First Aid) i Kalmar län. Instruktörer har utbildats i fyra omgångar och MHFA-kurser erbjuds nu av Region Kalmar län, Studenthälsan (Linnéuniversitetet), TM Utbildning AB och länets samtliga tolv kommuner. Totalt har länet nu över tusen förstahjälpare.

Mer information om metoden här.

YAM - Youth Aware of Mental Health

För att främja psykisk hälsa och förebygga suicidförsök bland länets högstadieelever, har fem av länets kommuner (Nybro, Högsby, Västervik, Emmaboda och Kalmar) i samverkan med Region Kalmar län utbildat medarbetare i den evidens- och klassrumsbaserade metoden YAM.

För mer information om utbildningsinsatsen, kontakta respektive kommun.

Kontakt