Riktlinje för sjukvård vid publika evenemang

Riktlinje som vänder sig till arrangörer av större publika evenemang.

Många publika arrangemang kan utgöra en högre säkerhetsrisk och därmed en högre belastning på sjukvården. Region Kalmar län har därför tagit fram en riktlinje för sjukvård vid publika evenemang som beskriver ansvar, planering och organisation.