Handlingsplaner

Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. 

Region Kalmar län arbetar tillsammans med kommuner och patient- och närstående i en satsning för att öka patientsäkerheten. En regional handlingsplan är framtagen utifrån den nationella.