Satsning på ökad patientsäkerhet

Region Kalmar län arbetar tillsammans med kommuner och patient- och närstående i en satsning för öka patientsäkerheten. Här kan du följa arbetet.

Bakgrund och begrepp

  • Målbild

    Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. Det gemensamma målet är tydligt, ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. 

  • Handlingsplaner

    Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. 

    Region Kalmar län arbetar tillsammans med kommuner och patient- och närstående i en satsning för att öka patientsäkerheten. En regional handlingsplan är framtagen utifrån den nationella.