Sjuksköterska

Dessa praktiska anvisningar syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan vårdgivarna inom hemsjukvården i Kalmar län så att gråzoner minimeras och att patienten sätts i fokus.

Hemsjukvården ska präglas av respekt och tillit. Samarbete över organisationsgränser är av avgörande betydelse, liksom multiprofessionellt teamarbete och lärande av varandra.