Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den praktiska anvisningen beskriver utskrivning från slutenvården.

Den praktiska anvisningen är uppdelad i två delar:

  • In- och utskrivningsprocessen i slutenvården
  • Dokumentation i Cosmic LINK

Praktiska anvisningar- Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Miniversion- Process utskrivning från slutenvård och SIP

Anslutna enheter till Cosmic LINK i kommun och region

Registreringsanvisningar SIP (region)

Praktiska anvisningar-Analys och ekonomi samordning av den enskildes insatser

Handlingsplan - Analys

 

Aktuell situation fylls i av kommunens personal inför besök i öppen eller slutenvård.