Samordnad individuell plan (SIP)

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av samordning av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Detta gäller vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och region. En SIP kan göras oavsett om den enskilde är inskriven i slutenvården eller är hemma.

Överenskommelse Samordnad individuell plan

Praktiska anvisningar SIP 2021

Lathund SIP

Informationsmaterial om SIP

Nu finns två SIP-broschyrer som kan lämnas ut före SIP-mötet.

Barn och unga och SIP - folder       

Vuxna och SIP - folder 

Äldre och SIP - folder 

Webbinarium SIP

Inspelat Webbinarium 210520

Bildspel om SIP - med tal     

Äldre och SIP - bildspel med tal

Barn och unga och SIP - bildspel med tal

Vuxna och SIP - bildspel med tal

Utanför regionen öppnas bildspelen  i Crome eller Edge.

Dokumentation

Den samordnande individuella planen dokumenteras i Cosmic LINK när regionens medarbetare deltar.

Registreringsanvisningar i Cosmic

När någon av länets kommuner kallar till SIP med, eller utan, Region Kalmar läns medverkan kan nedanstående blanketter användas.  Dock kan ett SIP möte dokumenteras i Cosmic link även om regionen inte är medverkande. 

Samtycke

Kallelse

Mall

SIP kollen

Genom SIP-kollen svarar invånaren som fått en SIP på sex stycken korta frågor om SIP-mötet. Det tar cirka en minut att besvara frågorna och svaren lämnas anonymt. Frågorna hittas på www.sipkollen.se. Varje SIP-möte bör avslutas med att invånaren får information om SIP-kollen. Svaren används för att utveckla arbetet med SIP i länet.

SIP kollen informationsblad personal

SIP kollen informationsblad invånare