Samordnad individuell plan (SIP)

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av samordning av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Detta gäller vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och landsting. En SIP kan göras oavsett om den enskilde är inskriven i slutenvården eller är hemma.

Överenskommelse Samordnad individuell plan

Praktiska anvisningar SIP

Skapa samordningsärende och kalla till SIP i Cosmic

Dokumentera SIP i Cosmic

Lathund SIP

Informationsmaterial om SIP

Nu finns två SIP-broschyrer som kan lämnas ut före SIP-mötet.

Barn och unga och SIP - folder       

Vuxna och SIP - folder 

Bildspel om SIP - med tal     

Vuxna och SIP - bildspel med tal

Barn och unga och SIP - bildspel med tal

Utanför regionen öppnas bildspelen  i Crome eller Edge.

Dokumentation

Den samordnande individuella planen dokumenteras i Cosmic LINK när regionens medarbetare deltar.

Registreringsanvisningar i Cosmic

När någon av länets kommuner kallar till SIP med, eller utan, Region Kalmar läns medverkan, används nedanstående blanketter. 

Samtycke

Kallelse

Mall

Om medarbetare från Region Kalmar län deltar ska dokumentationen alltid ske i Cosmic Link. Se praktiska anvisningar Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun